चुल्हा चौकी | news36live

चुल्हा चौकी

चिला फरा,ठेठरी खुरमी,लाल भाजी चेच भाजी, खाना हे जिमीकांदा जम्मों मिलही इंहा

चिला फरा,ठेठरी खुरमी,लाल भाजी चेच भाजी, खाना हे जिमीकांदा जम्मों मिलही इंहा

खाना हे शुद्ध छत्तीसगढ़ी व्यंजन, खाना हे किसिम किसिम के भाजी जम्मों प्रकार के अमटहा साग…चिला फरा चौसेला…ठेठरी खुरमी मुरखु…खाना…
CHLUA CHOUKI ।। चुल्हा चौकी ।। कईसे बनथे छत्तीसगढ़ी फरा ?

CHLUA CHOUKI ।। चुल्हा चौकी ।। कईसे बनथे छत्तीसगढ़ी फरा ?

कईसे बनथे छत्तीसगढ़ के स्वादिस्ट फरा…देखव चुल्हा चौकी चित्रा दीदी संग
चुल्हा चौकी ।। कईसे बनथे बरी बिजौरी

चुल्हा चौकी ।। कईसे बनथे बरी बिजौरी

कईसे बनथे हमर छत्तीसगढ़ के स्वादिस्ट बरी बिजौरी
Back to top button
Share
Close
Jaromir Jagr Jersey