हाईकोर्ट ले राज्य सरकार ल झटका, झीरम मामला म याचिका खारिज


हाईकोर्ट ले राज्य सरकार ल झटका, झीरम मामला म याचिका खारिज
  29/01/2020  


बिलासपुर। राज्य सरकार ल HC से एक अऊ झटका लगे हे । दरअसल झीरम मामला म हाईकोर्ट ह सरकार के याचिका खारिज कर देहे हे ।याचिका म झीरम आयोग के फ़ैसला ल चुनौती देहे गए रहिस । जेमा 5 लोगन के गवाही ल HC म चुनौती देह गए रहिस। कोर्ट चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन अऊ जस्टिस पीपी साहू के डिवीजन बेंच म मामला लगे रहिस। तकनीकी आधार उपर कोर्ट ह याचिका ख़ारिज कर दिहिस । बता दिन कि पूर्व म याचिका ल कोर्ट जस्टिस पी.सैम कोशी के सिंगल बेंच ह खारिज करे रहिस ।


अऊ खबर

img not found

06/09/2020 अपराध

img not found

21/11/2019 धान

Top