प्रदेस म आज कोरोना के 189 नवा मामला, 4 के मौत


प्रदेस म आज कोरोना के 189 नवा मामला, 4 के मौत
  21/07/2021  


news36 : प्रदेस म आज कोरोना के 189 नवा मामला सामने आय हे। उहें 320 मरीज ह कोरोना न मात दे दे हे हे, जेखर बाद ओ मन ल अस्पताल ले छुट्टी दे दे गे हे। जबकि इलाज के दउरान 4 मरीज के मउत हो गे हे। प्रदेस म आज जेन कोरोना के नवा मरीज मिले हे, ओमा दुर्ग ले 9, राजनांदगांव ले 1, बालोद ले 3, बेमेतरा ले 2, कबीरधाम ले 1, रईपुर ले 18, धमतरी ले 2, बलौदाबाजार ले 9, महासमुंद ले 10, गरियाबंद ले 6, बिलासपुर ले 3, रायगढ़ ले 6, कोरबा ले 4, जांजगीर-चांपा ले 7, मुंगेली ले 2, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही ले 2, सरगुजा ले 6, कोरिया ले 1, सूरजपुर ले 4, बलरामपुर ले 1, जशपुर ले 13, बस्तर ले 20, कोंडागांव ले 5, दंतेवाड़ा ले 10, सुकमा ले 7, कांकेर ले 13, नारायणपुर ले 2, बीजापुर ले 21 नवा मरीज सामिल हे।

बता देन कि प्रदेस म कोरोना संक्रमित मरीज मन के संख्या 10 लाख 358 हो गे हे, जेमा ले 3 हजार 334 एक्टिव मामला हे। उहें 9 लाख 83 हजार 520 मरीज ल बने होय के बाद अस्पताल ले छुट्टी दे दे गे हे, ए वायरस ले प्रदेस म अब तक 13504 मरीज के जान चले गे हे।


अऊ खबर

img not found

06/09/2020 अपराध